Menu

Login Admin

Username:

Password:


Secure Login
Lost Password?

Webmail 1GOVUC

Home / Profil Jabatan / Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

 

logo4    logo1   logo2    logo3

 

 

Tanggungjawab Kakitangan :


 - Kakitangan hospital haruslah beretika semasa menjalankan tugas

- Semangat berpasukan dan bekerjasama sesama kakitangan harus diterapkan pada setiap kakitangan Hospital.

 - Memastikan pesakit mendapat perkhidmatan perubatan yang berkualiti dan sewajarnya.

- Penerangan yang jelas terhadap pesakit mengenai prosedur rawatan sama ada yang dicadangkan mahupun risiko dihadapi.

- Pesakit yang memerlukan rawatan perubatan khas akan dirujuk ke hospital/klinik pakar yang sepatutnya.

 

Tanggungjawab Pelanggan :


- Peraturan dan Prosedur rawatan yang terdapat di Hospital Kanowit hendaklah dipatuhi

  supaya urusan dapat berjalan dengan lancar dan berkesan 


See also
Recommend this page to a friend! Prepare to print