Menu

Login Admin

Username:

Password:


Secure Login
Lost Password?

Webmail 1GOVUC

Home / Perutusan

 

logo4    logo1   logo2    logo3

 

 

 PERUTUSAN PENGARAH HOSPITAL KANOWIT

pengarah hospital

 

Selamat Datang dan Salam 1 Malaysia

Sejajar dengan aspirasi Rancangan Malaysia Ke-10 untuk menjadikan Malaysia sebuah ekonomi berpendapatan tinggi melalui

pelbagai halatuju strategik, antaranya "Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup", 

Hospital Kanowit pada tahun 2014 akan menumpukan perhatian

pada program akreditasi hospital (Malaysian Society for Quality in Health, MSQH) 

Diharapkan portal web ini menjadi pentas komunikasi antara para pelanggan / klien dengan Hospital Kanowit supaya 

kesedaran kesihatan dan gaya hidup sihat dapat dipupuk di kalangan masyarakat. 

Sehubungan itu, usaha tersebut dapat memperkasa individu dan masyarakat agar bertanggungjawab

ke atas kesihatan diri.

Saya berharap samua warga Hospital Kanowit dan para pelanggan akan menggunakan portal

web ini dengan sewajarnya dan mendapat manfaat daripadanya.

 
 Sekian terima kasih. 
DR.ALEX KIM REN JYE
PENGARAH HOSPITAL 
HOSPITAL KANOWIT
SARAWAK
Recommend this page to a friend! Prepare to print