Menu

Login Admin

Username:

Password:


Secure Login
Lost Password?

Webmail 1GOVUC

Home / Profil Jabatan / Pengenalan Jabatan

Pengenalan Jabatan

 

 

Daerah Kanowit, Sarawak

 

 

top1

Daerah Kanowit terletak di pinggir sungai terpanjang di negeri Sarawak iaitu Sungai Batang Rajang. Daerah Kanowit boleh dihubungi melalui jalan darat dan juga sungai. Sungai aktif digunakan terutamanya bagi penduduk yang tinggal di pendalaman yang sering berurusniaga hasil cucuk tanaman mereka.
 
 
 top2top3
 
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 
 

 Hospital Kanowit

kanowit_lamakanowit_lama1
 Pada tahun 1980 - 1984
 
 
kanowit_barukanowit_baru1
 Pada tahun 2001 - 2011

 

 Hospital Kanowit telah dibina pada 1982 dan mula beroperasi pada 16.2.1984
Pada tahun tersebut,hospital Kanowit hanya mempunyai 182 staf.
 
Hospital Kanowit menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk-penduduk yang tinggal
di sekitar kawasan pendalaman, rumah-rumah panjang dan juga perkampungan yang mana termasuk
di dalam kawasan operasi Hospital Kanowit.
 
Hospital Kanowit turut menerima kes-kes yang dirujuk dari klinik-klinik dan juga pusat-pusat kesihatan berdekatan.Secara umumnya diagnosa dan perawatan awal dari segi ubat-ubatan di kendalikan oleh Pegawai Perubatan.Bagi kes-kes yang memerlukan rawatan pakar akan di rujuk kepada Hospital Sibu dan Hospital Umum Sarawak.
 

 


See also
Recommend this page to a friend! Prepare to print