Menu

Login Admin

Username:

Password:


Secure Login
Lost Password?

Webmail 1GOVUC

Home / Profil Jabatan / Fungsi Unit Pentadbiran

          logo4               

      logo1    logo2logo3

 

 

FUNGSI UNIT PENTADBIRAN

HOSPITAL KANOWIT

UNIT  PENTADBIRAN AM

1.  REGISTRI  -  Menerima surat masuk dan merekod surat keluar

2.  Mengedar surat untuk kakitangan dalaman

3.  Memfotostat dan mengefax surat

4. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN – Menyambut, Menyambung dan Merekod Panggilan

UNIT  SUMBER MANUSIA

1.  Mengurus Perjawatan (Perlantikan, pengesahan, pertukaran, Pencen, dll)

2.  Cuti ( Sistem HRMIS )

3.  Pergerakan Gaji Tahunan

4.  Kursus, Latihan & Peperiksaan 

5.  Penilaian Prestasi Tahunan

6.  Tatatertib

7.  Pengisytiharan Harta ( Sistem HRMIS )

UNIT   AKAUN & KEWANGAN

1.  Mengurus Peruntukan yang di terima

2.  Menyelia Perbelanjaan yang dibuat oleh unit-unit lain

3.  Mengurus bayaran Bil-Bil ( Perkhidmatan/Bekalan/Kerja)

4.  Menyediakan Semua Laporan Kewangan

UNIT   HASIL

1.  Membuat Kutipan Caj Bayaran Perkhidmatan Pesakit Dalam Dan Pesakit Luar

2.  Menuntut Bayaran Caj Rawatan Yang Tertunggak

3.  Memasukkan Kutipan Hasil Ke Bank

4.  Membuat Pengecualian Bayaran bagi pesakit yang tidak berkemampuan

5.  Menyedia Semua Laporan Hasil

UNIT ASET & PEROLEHAN 

1.  Mengurus Aset Jabatan

2.  Mengurus Perolehan Jabatan

3.  Mengurus Stor Alatulis Jabatan

4.  Mengurus Sebutharga Jabatan

5.  Menyedia Semua Laporan Berkaitan Aset , Perolehan & Stor

 


See also
Recommend this page to a friend! Prepare to print